Yamaç Paraşütü Platformu

Kurumsal Yönetim

Türkiye Yamaç Paraşütü Platformu olarak, kurumsal yönetim anlayışımız, şeffaflık, etik değerler ve hesap verebilirlik üzerine kuruludur. Bu temel ilkeler, tüm faaliyetlerimizi şekillendirir ve yönlendirir. Amacımız, yamaç paraşütü sporunu ilerletirken aynı zamanda üyelerimizin, paydaşlarımızın ve toplumun genelinin çıkarlarını daima gözetmektir. Bu, sadece sportif başarıların ötesinde, sporun etik ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini de kapsar.

Şeffaflık, karar alma süreçlerimizin temel bir parçasıdır. Kararlarımızı, ilgili tüm tarafların kolayca erişebileceği ve anlayabileceği bir şekilde açık ve net bir biçimde iletiyoruz. Böylece, üyelerimiz ve paydaşlarımız platformumuzun faaliyetlerini ve yönünü tam olarak anlayabilir ve bu süreçlere katılım gösterebilir.

Etik değerlere bağlılık, faaliyetlerimizin her aşamasında önceliklidir. Yamaç paraşütü sporunu, saygı, dürüstlük ve adil oyun ilkeleri çerçevesinde teşvik ediyoruz. Bu, sporcularımızın, eğitmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın yüksek etik standartlara uymasını gerektirir. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında da duyarlı davranarak, toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

Hesap verebilirlik, kurum olarak sorumluluklarımızı ciddiye almamızı sağlar. Kararlarımızın ve faaliyetlerimizin sonuçlarına karşı açık ve sorumlu bir şekilde davranıyoruz. Hem iç hem de dış denetim mekanizmalarını kullanarak, yönetim ve operasyonel uygulamalarımızın sürekli iyileştirilmesini sağlıyoruz.

Sürdürülebilir ve güvenli bir yamaç paraşütü ortamını desteklemek, misyonumuzun ve vizyonumuzun bir parçasıdır. Güvenlik politikaları, çevresel koruma ilkeleri ve sporcu sağlığına yönelik uygulamalar, bu amacı destekleyen temel unsurlardır. Yamaç paraşütü topluluğunun sağlığı ve güvenliği bizim için her zaman önceliklidir.

Sonuç olarak, Türkiye Yamaç Paraşütü Platformu olarak, şeffaf, etik ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Tüm faaliyetlerimizde, üyelerimizin, paydaşlarımızın ve toplumun çıkarlarını gözetiyor ve sürdürülebilir, güvenli bir yamaç paraşütü ortamını destekleyen politikaları benimsiyoruz.